INTRANS - Usługi transportowe i edukacyjne
Pobierz rozkład jazdy
Zmiana rozkładu jazdy do końca 2011 roku
Informujemy, że do dnia 31.12.2011 roku, część kursów jest zawieszonych. Obowiązujący rozkład jazdy jest dostepny na stronie interentowej oraz na przystankach. Jednocześnie informujemy, że z dniem 2.01.2012 zawieszone kursy zostaną przywrócone do funkcjonowania.